NEN 1090 nader uitgelegd

CE-markering vervaardigen van staalconstructies

Met de komst van de nieuwe bouwproducten richtlijn, hebben staalbouwers, opdrachtgevers en ontwerpers een nieuwe uitdaging. De nieuwe richtlijn geeft aan dat dragende onderdelen van staal en aluminium moeten worden voorzien van een CE markering.

Om deze producten te bouwen, dienen staal- en aluminiumbouwers hun Factory Production Control (FPC) systeem  door een Notified Body (NoBo) te laten certificeren.

Conform NEN 1090 vervaardigde staalconstructie waarop CE-markering mag worden afgegeven

Afhankelijk van welk marktsegment de bouwers willen bedienen; kiezen ze een Execution class (EXC) die vervolgens de diepgang van het FPC-systeem bepaalt en daarmee de diepgang van de assessments. Een belangrijk onderdeel van het FPC-systeem is het Welding Quality Management System (WQMS). Door de eisen die gesteld worden aan de laskwalificaties, bestaat er ook een directe link tussen de EN1090 en EN-ISO 3834.

Voor de invoering geldt een overgangstermijn die op basis van verschillende argumenten tussentijds aangepast en verschoven van 1 juli 2012 naar 1 juli 2014. Vanaf deze datum zal de EN 1090-1 wettelijk verplicht zijn voor alle producten die op de Europese markt (alle lidstaten van de Europese Unie plus de aangesloten landen) komen en binnen het toepassingsgebied van de norm vallen.

Het is raadzaam om gebruik te maken van de overgangstermijn zodat u uw organisatie kunt voorbereiden op de nieuwe richtlijn. Kintraco Managementconsultants helpt u graag in de voorbereiding voor de invoering op 1 juli 2014..

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail