Kwaliteitsmanagement bij complexe contactvormen

Kintraco Managementconsultants is specialist in kwaliteitsmanagement bij PPS-projecten, DBFMO-contracten, Design & Build projecten en UAV-GC contracten

Innovatieve technieken krijgen via PPS-concessies/DBFMO-contracten een impuls omdat opdrachtgevers naar de integrale productkwaliteit op lange termijn kijken. Het gaat hier om langjarige (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) contracten. Het primaire doel van PPS is het realiseren van meerwaarde: een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld. En dat bekeken op een termijn van twintig tot dertig jaar. Dit betekent een compleet andere aanpak van kwaliteitsmanagement dan bij een trafitionele bouw.

PPS-project waarbij Kintraco verantwoordelijk was voor het kwaliteitsmanagement

Bij UAV-GC wordt een systeemgerichte contractbeheersing door de Opdrachtgever gehanteerd. De Opdrachtgever wenst zoveel mogelijk op afstand te blijven staan van het proces en product van de Opdrachtnemer. Desondanks heeft de Opdrachtgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. Met het oog daarop wordt van de Opdrachtnemer een beheerste werkwijze en borging daarvan geëist. De eisen die gesteld worden aan de beheerste werkwijze zijn dan nader uitgewerkt in een vraagspecificatie.

Kintraco kan u ondersteunen op de volgende gebieden:

 • Analyse van contractstukken (vraagspecificatie, basisovereenkomst, annexen)
 • Opstellen van plannen:
  • plan van aanpak
  • communicatieplan
  • vergunningenplan
  • onderhoudsplan
  • projectmanagement plan
  • risico managementplan
  • flora- & faunaplan
  • raakvlak managementplan
  • project kwaliteitsplan
  • keuringsplan
  • plan vrijkomende materialen
  • integraal veiligheidsplan
  • V&G-plan ontwerpfase
  • V&G-plan uitvoeringsfase
  • V&G-dossier
  • calamiteitenplan
 • Opstellen voortgangsrapportages
 • Begeleiden/adviseren risicomanagement
 • 1e lijns toetsingen (interne audits)
 • 2e lijns toetsingen

Hulp nodig bij complexe projecten?

Profiteer van onze jarenlange ervaring met kwaliteitsmanagement bij complex projecten en schakel vandaag nog onze hulp in. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail