KAM-coördinatie

KAM-coördinator voor een vast aantal uren per maand of op projectbasis?

Kunt u niemand vrijmaken voor de KAM-coördinatie binnen uw bedrijf of zit u tijdelijk zonder dan kunt u een KAM-coördinator inhuren via Kintraco Managementconsultants. Hierdoor borgt u dat uw bedrijf blijft voldoen aan de van toepassing zijnde normen. In een vooraf besproken tijdsbesteding kan de KAM- coördinator van Kintraco Managementconsultants de volgende taken uitvoeren:

 • Uitdragen van het kwaliteits- arbo- en milieubeleid (K.A.M.) van de organisatie
 • Opzetten en implementeren van het K.A.M.-handboek
 • Het houden van interne audits
 • Opstellen van de auditplanning
 • Opstellen van K.A.M.-jaarplan en K.A.M.-jaarverslag
 • Coördineren van activiteiten die voortvloeiende uit de jaarplannen (verbeterprojecten)
 • Toezien op effectiviteit van verbeteringsprojecten
 • Geven van gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning met betrekking tot kwaliteit, arbo en milieu in alle geledingen van de organisatie
 • Coördinatie bij certificering
 • Geven van voorlichting over K.A.M. onderwerpen
 • Verrichten van veiligheidsinspecties
 • Onderzoeken en rapporteren van veiligheids- en milieu-incidenten
 • Toezien dat volgens de arbeidsomstandigheden en milieuvoorschriften wordt gewerkt
 • Project coördinatie V&G, V&G coördinatie ontwerp en uitvoeringsfase (bouwprocesbesluit)
 • Coördineert de periodieke risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)
 • Etc.

Project in uitvoering bij een van onze klanten waarvoor Kintraco de KAM-coördinatie organiseert.

Ondersteuning bij KAM-coördinatie?

Profiteer van onze jarenlange ervaring op gebied van kwaliteit, arbo- en milieu-management. Schakel vandaag nog onze hulp in. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail