V&G-plan

Wanneer verschillende werkgevers opereren op één bouwlocatie, is er een V&G plan nodig, oftewel een Veiligheids- & Gezondheidsplan. Hierin geeft de opdrachtgever aan welke veiligheidsmaatregelen hoofd- en onderaannemers moeten treffen en hoe zij samen dienen te werken.

Kintraco Managementconsultants is als adviesbureau gespecialiseerd in de sectoren metaal, bouw, energie en overheid. We leveren maatwerk bij het opstellen van V&G plannen en zijn daarnaast inzetbaar als V&G coördinator.

Bel me terug Stuur een e-mail

 • Praktische en objectieve ‘no-nonsense’ benadering
 • V&G plan laten maken op maat
 • Grote vakkennis

Op deze pagina vindt u meer informatie over het V&G plan. U leest hier in welke gevallen u dit plan nodig heeft en wat er precies in moet staan. Ook geven we antwoord op de meestgestelde vragen over het V&G plan.

PHL_bouw

In welke gevallen is een V&G plan nodig?

Een V&G plan is al snel een vereiste bij de grotere bouwprojecten. Dit plan moet beschikbaar zijn wanneer:

 • het project bijzondere gevaren meebrengt voor de werknemers;
 • de ingeschatte duur van de bouw langer is dan 500 mensdagen;
 • er meer dan 20 werknemers tegelijk werken aan het project;
 • de bouw naar alle waarschijnlijkheid langer dan 30 werkdagen duurt.

Weet u niet zeker of uw (bouw)project binnen deze richtlijnen valt? Leg Kintraco Managementconsultants uw plannen voor en onze specialisten scheppen voor u een helder beeld van wat u precies nodig heeft. U kunt door ons een V&G plan laten maken dat helder, wettig en bovendien door ons te coördineren is.

V&G wetgeving

Er bestaat duidelijke regelgeving omtrent het V&G plan. We hebben alle ins en outs voor u op een rij gezet.

 • Het V&G plan moet in de fase van de voorbereiding door de opdrachtgever worden opgesteld. De opdrachtgever kan dit delegeren aan de architect. De opdrachtgever benoemd een V&G-coördinator Ontwerpfase
 • Wanneer het bouwproject in de uitvoeringsfase belandt, moet één van de uitvoerende partijen een V&G-plan Uitvoeringsfase opstellen. Bijvoorbeeld de hoofdaannemer. De hoofdaannemer benoemd een V&G-coördinator Uitvoeringsfase.
 • Dus beide partijen benoemen een coördinator, welke toezicht houdt op de correcte naleving van het proces.
 • Iedere werkgever (ook een onderaannemer) die opereert op de bouwlocatie behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid voor de naleving van de wettelijke verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Wilt u meer weten over de V&G regelgeving en hoe u deze het beste naleeft in uw project? Kintraco Managementconsultants staat voor u klaar. Met onze no-nonsense aanpak zorgen we voor duidelijkheid en stellen we een V&G plan op dat voor iedere partij helder is.

De inhoud van een V&G plan

Wat moet er nu precies in een V&G plan staan? De inhoud van dit plan leest u hieronder.

 • U geeft een overzicht van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de bouwplaats.
 • U geeft aan wie de coördinator van de ontwerp- en uitvoeringsfase is.
 • Een beschrijving van wie welke verantwoordelijkheden heeft.
 • Een beschrijving van de samenwerking tussen werkgevers en hun personeel op de bouwplaats. Hierbij geeft u ook de voorzieningen aan en hoe er toezicht gehouden gaat worden.
 • U schrijft voor hoe er overleg, voorlichting en instructie zal plaatsvinden tussen werkgevers en werknemers.
 • Een overzicht van de gedeelde risico’s, zoals de begaanbaarheid van de locatie, de opslag van materialen, intern transport en de draagkracht van de grond.
 • Als er asbest of asbesthoudende materialen op de bouwplek aanwezig zijn, verontreinigd (grond)water, verontreinigde grond of waterbodems, geeft u dit ook aan in het V&G plan.
 • Een overzicht van de bijzondere risico’s en gevaren die ontstaan door de samenloop van werkzaamheden.
 • Een beschrijving van hoe om te gaan met de wisselwerking tussen bouwwerkzaamheden en exploitatiewerkzaamheden die doorgaan, zoals bij een school, ziekenhuis of appartementencomplex.
 • U beschrijft afspraken over de naleving van het V&G plan.
 • U voegt de rapporten en onderzoeken toe die uw keuzes op bouwkundig, organisatorisch en technisch gebied onderbouwen. Dit in verband met de veiligheid en gezondheid van het personeel op de bouwlocatie.

We begrijpen dat bovenstaande inhoud veelomvattend is. Bent u benieuwd naar een V&G voorbeeld of hoe een V&G plan in de uitvoeringsfase eruitziet? Kintraco Managementconsultants gaat graag met u in gesprek.

Contact opnemen

Kintraco Managementconsultants staat voor u klaar om een V&G plan te maken. Ook voor een V&G jaarplan hebben we alle kennis en kunde in huis om u in uw behoeftes te voorzien. Leg ons uw project voor en onze consultants maken een V&G plan op maat: wettig en helder voor iedere partij om na te leven. Voor contact met ons plaatst u een terugbelverzoek of stuurt u ons een e-mail.

Bel me terug Stuur een e-mail

Veelgestelde vragen V&G plan

Heeft u nog vragen over de inhoud van een V&G plan of wilt u meer weten over het opstellen ervan? Kintraco Managementconsultants deelt zijn expertise graag met u. Lees onze antwoorden op de meestgestelde vragen rondom het V&G plan hieronder.

Wat is een V&G plan?

Een V&G plan is een afkorting voor Veiligheids- & Gezondheidsplan. U heeft dit nodig als u met meerdere werkgevers actief bent op een bouwlocatie. In het plan geeft de werkgever aan hoe hoofd- en onderaannemers samenwerken en beschrijft hij de getroffen veiligheidsmaatregelen voor een veilige werksituatie voor de werknemers.

Wat is een V&G dossier?

Het V&G dossier is bestemd als te raadplegen document voor bijvoorbeeld periodiek onderhoud. Het dossier kan onder andere worden gebruikt door de beheerder of eigenaar van het bouwwerk voor wanneer er nog latere werkzaamheden zijn. Bijvoorbeeld als het bouwwerk in gebruik gaat, aan renovatie toe is of juist gesloopt moet worden.

Waar staat RI&E voor?

Deze afkorting staat voor Risico-Inventarisatie & Evaluatie. De RI&E beschrijft in hoeverre er zich gevaarlijke situaties voordoen op het bouwterrein waar het V&G plan van kracht is.

Wat is het verschil tussen een V&G dossier en een V&G plan?

Het V&G plan is gericht op de bouwfase, dus op de ontwerp- en uitvoeringsfase. Het V&G dossier richt zich op wanneer de locatie in gebruik wordt genomen. In het dossier komen dus ook onderwerpen als onderhoud en veilig gebruik van de gebouwde voorzieningen aan bod.

Wie is de verantwoordelijke voor het V&G plan Ontwerpfase?

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen van zowel het V&G plan als het V&G dossier. Hij moet dat doen tijdens de ontwerpfase van het bouwproject. Uiteraard is het mogelijk om het V&G plan te laten maken, bijvoorbeeld door Kintraco Managementconsultants.

Wie is de verantwoordelijke voor het V&G plan Uitvoeringsfase?

 • Wanneer het bouwproject in de uitvoeringsfase belandt, moet één van de uitvoerende partijen een V&G-plan Uitvoeringsfase opstellen. Bijvoorbeeld de hoofdaannemer.

Kan ik mijn V&G plan laten coördineren?

Jazeker. Naast dat we voor u het complete plan opstellen, kunt u ons inzetten als coördinator van het V&G plan. Dankzij onze grote kennis in de bouw in diverse industrieën kunt u rekenen op een kordate en heldere uitvoering van uw V&G plan. Neem contact op voor meer informatie.