V&G-coördinatie

Kunt u niemand vrijmaken voor de V&G-coördinatie voor uw project of zit u tijdelijk zonder dan kunt u een V&G-coördinator inhuren via Kintraco Managementconsultants. Hierdoor borgt u dat uw bedrijf blijft voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving. In een vooraf besproken tijdsbesteding kan de V&G-coördinator van Kintraco Managementconsultants de volgende taken uitvoeren:

  • Opstellen V&G-plan Ontwerpfase
  • Optellen V&G-plan Uitvoeringsfase
  • Toezien op effectiviteit van verbeteringsprojecten
  • Geven van gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid
  • Verrichten van veiligheidsinspecties
  • Te woord staan Arbeidsinspectie
  • Onderzoeken en rapporteren van veiligheids- en milieu-incidenten
  • Toezien dat volgens de arbeidsomstandigheden en milieuvoorschriften wordt gewerkt
  • Project coördinatie V&G, V&G coördinatie ontwerp en uitvoeringsfase (bouwprocesbesluit)
  • Etc.

PHL_fundering
Ondersteuning bij V&G-coördinatie?

Profiteer van onze jarenlange ervaring op gebied van kwaliteit, arbo- en milieu-management. Schakel vandaag nog onze hulp in. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail