BRL SVMS-007 (Sloopnorm)

De BRL SVMS-007 bevat (project)eisen op het gebied van veilig slopen. Hierbij is rekening gehouden met de arboregelgeving. In het sloopplan worden de maatregelen en voorzieningen beschreven die nodig zijn om de arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid (zoals belendende percelen) te waarborgen. Daarnaast is een gecertificeerde sloopaannemer tevens gecertificeerd volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA).

Slopen is een vak! Onzorgvuldig of ondeskundig handelen kan leiden tot ongevallen en grote schade. Als opdrachtgever van een sloopopdracht bent u zich bewust van de (aansprakelijkheids-)risico’s van sloopwerkzaamheden. Daarom vraagt u kwaliteit en deskundigheid van het bedrijf dat de sloopactiviteiten gaat uitvoeren.

sloop

Voordelen gecertificeerde sloopaannemer op een rij:

  • Gedegen voorbereiding met inspectie van sloopobject en stoffeninventarisatie.
  • Sloopplan: zorgvuldige voorbereiding & uitvoering.
  • Stoffenverantwoording en afvoer van vrijkomende sloopmaterialen naar bevoegde afnemers.
  • Veilig en milieukundig slopen.
  • Borging dat de regels worden nageleefd en aansprakelijkheidsverzekeringen geregeld.
  • De inzet en aanwezigheid van deskundig personeel, ook op het gebied van asbestzorgvuldigheid!

De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) waarborgt de kwaliteit en deskundigheid. Deskundig slopen vereist meer dan specifiek materieel. Ervaring en kennis van zaken en naleven van de regelgeving is minstens zo belangrijk.

Hulp nodig bij het behalen van het BRL SVMS-007 certificaat?

Profiteer van onze ervaring met het begeleiden van BRL certificeringen. Schakel vandaag nog onze hulp in. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak:(0183) 64 98 66 of stuur een e-mail.