Safety Culture Ladder (voorheen veiligheidsladder)

Begeleiding behalen certificaat Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder is bedoelt om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen te stimuleren.

Doordat de certificering of een van de andere producten van de Safety Culture Ladder steeds vaker terugkomt in tenders en aanbestedingen (o.a. ViA, Veiligheid in Aanbestedingen, TenneT en Covernance Code Veiligheid in de Bouw) willen de grotere partijen het veiligheidsbewustzijn verder stimuleren en zo het aantal onveilige situaties terugdringen.

Onze consultants begeleiden bedrijven en organisaties bij het behalen van het juiste niveau op de Safety Culture Ladder. Wij zorgen er voor dat uw bedrijf aan alle eisen voldoet en dat de certificatie vloeiend en probleemloos verloopt. Zodat u snel in het bezit bent van het Safety Culture Ladder certificaat.

Bedrijven kunnen zelf bepalen op welk niveau van de ladder zij zich bevinden en dat door een certificerende instantie laten bevestigen door middel van een audit. Hoe beter een bedrijf bewust veilig werkt, hoe hoger de positie op de ladder. De veiligheidsladder is qua opzet vergelijkbaar met de CO2 prestatieladder. Een instrument dat inmiddels breed wordt toegepast in de bouwsector.

Haal voordeel bij ProRail aanbestedingen

Naast complete certificering bestaat er bij de Safety Culture Ladder nog een aantal andere producten om een light-versie van een certificeringsaudit te laten uitvoeren. Voornaamste reden is de forse audittijd en daarmee -kosten van deze ladder bij complete certificering.

U kunt kiezen voor:

 • Certificering met certificaat tot gevolg:
  • SCL Original (voorheen Veiligheidsladder) – hier wordt ieder jaar een 100% audit uitgevoerd;
  • SCL – hier wordt in het eerste jaar een 100% audit uitgevoerd en in jaar 2 en jaar 3 een vervolgaudit van 40%;
 • Statement met ‘trede indicatie’: SCL Light (voorheen SAQ+) – start met een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats;
 • Bewijs dat de zelfevaluatie naar behoren is uitgevoerd: Approved Self Assessment (voorheen SAQ) is een zelfevaluatie uitgevoerd door de organisatie zelf. De certificerende instelling controleert enkel of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd.

U kunt tijdens het gehele certificeringstraject op onze ondersteuning rekenen. Van begin tot eind. Concreet worden door ons de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • vertalen van de Safety Culture Ladder/Veiligheidsladder norm naar uw organisatie;
 • uitvoeren GAP-analyse
 • opstellen actieplan
 • opstellen/aanpassen procedures en formulieren;
 • adviseren inzake integratie in het bestaande managementsysteem;
 • ondersteuning, begeleiding en advies bij de implementatie van alle maatregelen;
 • communicatie met de certificerende instantie(s);
 • bijwonen certificeringsaudit.

Hulp nodig bij het behalen van een Safety Culture Ladder certificaat?

Profiteer van onze ervaring met het begeleiden van Safety Culture Ladder certificeringen. Schakel vandaag nog onze hulp in. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Bent u overtuigd ? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail.