MVO-prestatieladder nader uitgelegd

Door certificatie maakt u de MVO-inspanningen van uw organisatie inzichtelijk. De norm MVO Prestatieladder is gebaseerd op het concept van People, Planet en Profit, ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, de AA 1000 Standaard (Richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), GRI Global Reporting Initiative en de ISO 9001. ‘Stakeholdermanagement’ is hierbij van belang, omdat de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een belangrijk deel bepaald wordt door eisen en wensen van uw klanten, medewerkers, opdrachtgevers en toezichthouders.

De MVO Prestatieladder bestaat uit 5 tredes. Trede 1 en 2 gelden als eerste opstap om door te groeien naar trede 3. Trede 3 leidt tot een algemeen door de branche en stakeholders aanvaarde uitwerking van de indicatoren. Vanaf trede 3 kunnen organisatie doorgroeien naar trede 4 en 5 door de indicatoren specifieker uit te werken en in te vullen.  U kiest zelf het niveau waarop u gecertificeerd wilt worden. Op elk niveau dient een organisatie aan een aantal basis vereisten te voldoen die betrekking hebben op het managementsysteem zelf. Daarnaast zijn er 33 indicatoren benoemd, onderverdeeld in een aantal kernthema’s. Deze kernthema’s zijn:

•           Behoorlijk bestuur
•           People
•           Planet
•           Profit

Het bedrijf of de organisatie dient per indicator in kaart te brengen wat de wettelijke of branche eisen zijn, hoe het bedrijf presteert ten
opzichte van de indicatoren en wat de plannen zijn om te groeien naar een volgend niveau van de MVO Prestatieladder. Naarmate een bedrijf hoger op de ladder komt, dient een groter aantal indicatoren verplicht te zijn ingevuld en met de stakeholders afgestemd te worden. Met andere woorden: een hoger niveau op de MVO Prestatieladder betekent meer transparantie en een groter bereik van het dialoog met belanghebbenden.De MVO Prestatieladder kan toegepast worden voor elk type organisatie, ongeacht omvang en branche, profit of non-profit. Op basis van de MVO Prestatieladder kan het managementsysteem ingericht worden of kan een bestaand managementsysteem aangevuld worden.

De overheid gunt bedrijven die aandacht besteden aan duurzaamheid een voordeel bij het beoordelen van offertes. Concreet: prijs is niet langer doorslaggevend als uw bedrijf een bij de MVO Prestatieladder behorend certificaat kan overleggen. Met het certificaat kunt u objectief aantonen duurzaam te ondernemen.

Hulp nodig bij het behalen van een MVO-prestatieladder certificaat?

Kintraco Managementconsultants heeft ervaren specialisten die u begeleiden en adviseren bij het behalen van een MVO-prestatieladder-certificaat. Wij dragen er zorg voor een vloeiend verloop van het certificatieproces. Met de ondersteuning van Kintraco Managementconsultants bent u snel in het bezit van het certificaat. Laat u vrijblijvend door ons informeren over de mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail