ISO 3834 nader uitgelegd

Een internationaal erkend kwaliteitssysteem voor het lassen

Afnemers van producten, waaraan laswerkzaamheden hebben plaatsgevonden, willen zekerheid over de productkwaliteit. Dit lijkt in de eerste opzicht logisch, maar in de lastechniek geldt echter de volgende regel: “U weet pas of een las goed is als deze destructief is onderzocht”.

Het is gebruikelijk om ISO 9001 gecertificeerde bedrijven in te zetten voor het vervaardigen van producten. De afnemer is er dan namelijk zekerder van dat een product aan alle gestelde eisen voldoet. De ISO 9001 zegt echter niets over lassen, enkel dat het een “Bijzonder proces” is.Dit is dan ook de reden dat afnemers van lastechnische producten de ISO 3834 certificering voorschrijven.

De ISO 3834 zorgt ervoor dat een lastechnisch bedrijf op een duidelijk hoger niveau opereert. Door het volgen van de juiste stappen voor, tijdens en na het productieproces wordt een product verkregen met de juiste kwaliteit.

Er bestaan drie niveaus van certificering:

– ISO 3834-2: Uitgebreide kwaliteitseisen;    bedrijf staat hiermee aan de top van de lastechnische industrie.

– ISO 3834-3: Standaard kwaliteitseisen;      bedrijf toont aan te voldoen aan de lastechnische eisen.

– ISO 3834-4: Elementaire kwaliteitseisen;   bedrijf beheerst de basisvoorwaarden van de lastechniek.

Een staalconstructie conform de ISO 3834 (kwaliteitssysteem voor het lassen)

Een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf werkt vanuit vastgestelde kwaliteitsprocedures.

Vanaf order intake tot aan aflevering worden alle stappen volgens kwaliteitsprocedures uitgevoerd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Inzet van gekwalificeerd personeel voor lastoezicht;
  • Het werken met gecertificeerde lassers (LK)
  • Het lassen vanuit gecertificeerde lasvoorschriften (WPS)
  • Het lassen met gekwalificeerde lasmethoden (LMK)
  • Inzetten van gekwalificeerd NDO personeel.
  • Het voldoen aan alle identificatie- en naspeurbaarheidseisen;
  • Het leveren van producten volgens alle wettelijke eisen en productspecificaties.

Een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf staat onder streng toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke derde keuringsinstantie. Dit betekent dat er regelmatig audits gedaan worden om te controleren of aan alle eisen voldaan wordt.

Ook vanuit normen zoals bijvoorbeeld de EN 1090 (uitvoering van staalconstructies) wordt de ISO 3834 aangehaald om een zo’n hoog mogelijke kwaliteit na te streven.

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail