CO2-prestatieladder nader uitgelegd

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Logo CO2-prestatieladder

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt door overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een – fictieve – korting op de inschrijfprijs.

Kintraco Managementconsultants heeft ervaren specialisten die u begeleiden en adviseren bij het behalen van een CO2-prestatieladder-certificaat. Wij dragen er zorg voor een vloeiend verloop van het certificatieproces. Met de ondersteuning van Kintraco Managementconsultants bent u snel in het bezit van het certificaat. Laat u vrijblijvend door ons informeren over de mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail