Nieuws over VCA en BTR

Bericht geplaatst op:

De BTR wordt afgeschaft

In 2016 verschijnt waarschijnlijk een vernieuwde VCA checklist. Op dit moment wordt de huidige checklist aangepast door een werkgroep. Het eerste concept is ter toetsing aangeboden bij de certificerende instellingen. Bekeken wordt nog in hoeverre de nieuwe HLS-structuur van ISO 9001 en 14001 ook een rol in de VCA-checklist gaat spelen.

De Stichting railAlert heeft aangekondigd te gaan stoppen met de BTR. Vastgesteld is dat de BTR achterhaald is door aangepaste regelgeving en nieuwe initiatieven als het Digitaal Veiligheidspaspoort en de Veiligheidsladder. De BTR wordt dan ook afgeschaft. ProRail werkt de komende maanden de consequenties uit en zal daarna richting de markt communiceren. Totdat het een en ander is uitgewerkt cq. geregeld (zoals aanpassen documentatie en voorschriften bij ProRail, maar ook bij railAlert) blijft de BTR van kracht en zal de BTR ‘hangende’ de afschaffing niet worden aangepast.

De BTR wordt dus naar alle waarschijnlijkheid afgeschaft. Een harde datum is nog niet bekend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak: (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail.

Ga naar nieuwsarchief