Interne Audits nader toegelicht

Het begrip interne audit wordt veelal direct geassocieerd met ‘controleren’. Het zou echter onterecht zijn om een interne audit uitsluitend te zien als een controlemiddel. Een interne audit heeft namelijk direct te maken met het corrigerend en preventief handelen van een organisatie. De functie van de interne audit is dan ook om op basis van objectieve constateringen de organisatie (lees: management) de mogelijkheid te geven om structureel (corrigerend) in te grijpen dan wel om acties uit te zetten om potentiële bedreigingen bij voorbaat te minimaliseren of te elimineren (preventief).

Om het rendement van de interne audit zo groot mogelijk te maken is de aandacht ervoor van het management van essentieel belang. Het management zal de interne audit als eigen managementstool moeten adopteren.

Toelichting interne audit

In de praktijk blijkt het houden van interne audits ook een aantal gevaren met zich mee te brengen. Deze gevaren zijn vaak stuk voor stuk te danken aan niet correct functioneren van het interne auditsysteem en behoren dan ook zeker niet toe aan de standaard bijwerkingen van een interne audit. Een van de bekendste gevaren is het feit dat men de functie van de interne audit beschouwt als een beoordeling van personen in plaats van processen. Dit is absoluut niet de bedoeling van de interne audit.

De interne audit heeft als functie het door procesverbetering bewerkstelligen van organisatieverbetering te bewerkstellingen, en minder persoonsafhankelijk maar en meer organisatiegebonden te werken. Bijkomend verschijnsel is ook dat wanneer medewerkers het idee hebben dat hun persoonlijk functioneren wordt beoordeeld, men minder bereid is om open en eerlijk informatie te verstrekken.

Laat u een interne audit door ons uitvoeren dan bent u verzekerd van een goed resultaat en voldoet u aan alle normeisen. Een onafhankelijke kijk op uw organisatie en praktische verbetervoorstellen zijn de kenmerken van een interne audit uitgevoerd door Kintraco Managementconsultants.

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail