Systems Engineering

Professioneel advies systems engineering

Systems Engineering is de werkwijze die Rijkswaterstaat met een aantal belangrijke marktpartijen heeft afgesproken. Die partijen zijn ProRail, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs en de Vereniging van Waterbouwers. Het streven naar efficiency en het beheersen van grootschalige projecten bracht alle partijen bij elkaar om eens concrete afspraken te maken hoe we met elkaar verder willen.

In feite gebeurt hierdoor het volgende:

Afgesproken werkzaamheden – Op het juiste moment – Op een afgesproken wijze – Goed uitvoeren.

Via de website van de Leidraad SE krijgt u een indruk van de initiatiefnemers en de publicaties die gedeeld worden. Tevens kunt u de laatste versie van de Leidraad SE downloaden. Wilt u meer weten wat Kintraco Managementconsultants in dit kader voor u kunnen betekenen.

Kintraco kan u ondersteunen op de volgende gebieden:

 • Analyse van contractstukken (vraagspecificatie, basisovereenkomst, annexen)
 •  Objectenboom, objectspecificatie, werkpakketten, activiteitenboom
 • Verificatieplan en verificatierapport
 • Opstellen van plannen:
  •  plan van aanpak
  • communicatieplan
  • vergunningenplan
  • onderhoudsplan
  • projectmanagement plan
  •  risico managementplan
  • flora- & faunaplan
  • raakvlak managementplan
  • project kwaliteitsplan
  • keuringsplan
  • plan vrijkomende materialen
  • integraal veiligheidsplan
  • V&G-plan ontwerpfase
  • V&G-plan uitvoeringsfase
  • V&G-dossier
  • Calamiteitenplan
 • Opstellen voortgangsrapportages
 • Begeleiden/adviseren risicomanagement
 • 1e lijns toetsingen (interne audits)
 • 2e lijns toetsingen

Project met systems engineering systematiek

Hulp nodig bij Systems Engineering?

Profiteer van onze jarenlange ervaring met kwaliteitsmanagement en systems engineering. Schakel vandaag nog onze hulp in. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail