Self-assessment VGM Checklist Opdrachtgevers (VCO)

Het houden van een self-assessment conform de Veiligheids Checklist Opdrachtgevers (VCO) is een goede methode om vast te stellen welke verbeteracties het beste ondernomen kunnen worden om de prestaties met betrekking tot de VGM-zorg op uw bouwlocaties te hogen. Na het uitvoeren van dit self-assessment en de verbeteracties heeft u het gereedschap om (VCA-gecertificeerde) aannemers op veilige wijze het werk te laten doen.

De aannemer heeft VCA, de opdrachtgever VCO!

Het self-assessment zal worden uitgevoerd onder begeleiding van een specialist van Kintraco Managementconsultant. Ons voorstel is om met een beperkte groep medewerkers de vragen van de Veiligheids Checklist Opdrachtgevers (VCO) door te nemen en vast te stellen of verbeteracties voor uw organisatie noodzakelijk cq zinvol zijn.

Heeft u interesse in een self-assessment VCO?

Graag werken wij een voorstel uit dat aansluit bij uw specifieke situatie.

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail